ACERBUD
Przebudowa pomieszczeń pod łazienki oraz ciągu komunikacyjnego dla widzów niepełnosprawnych Małej Sceny w Teatrze Dramatycznym Miasta Stolecznego Warszawy w PKiN
Ocieplenie i remont dachu oraz wymiana instalacji odgromowej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy20 ul. Wilczej 53 w Warszawie
Wykonanie windy osobowej w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 przy ul. Noakowskiego 5 w Warszawie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj
Remont elewacji z dociepleniem oraz dachu, wykonanie izolacji ścian budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Elektralnej 15/17 w Warszawie
Budowa hali produkcyjno-magazynowej w systemie "Astron" wraz z budynkiem biurowym w Łosicach
II etap remontu dachu i elewacji budynku i Sali gimnastycznej LXXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Fredry przy ul. Miłej 7
Remont tarasu Dworku w Otwocku
Przebudowa okna portalowego na Dużej Scenie w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
Remont kładki dla pieszych stanowiącej dojście do budynku Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Świadczymy wysokiej klasy usługi budowlane
dla instytucji publicznych i inwestorów indywidualnych poprzez całościowe przygotowanie
i realizację obiektów budownictwa użyteczności publicznej, handlowych, mieszkaniowych, hotelowych, przemysłowych, zabytkowych
oraz modernizację i kompleksowe remonty istniejących obiektów.